Suomi9000 sisällysluettelo

Kuntien menot

Kuntien menot

Kuntien menot hallinnonaloittain 1992:

hallinnonala osuus kokonaismenoista (%)

Yleishallinto 3,6 %

Järjestystoimi 1,8 %

Terveydenhuolto 13,8 %

Sosiaalitoimi 23,0 %

Sivistystoimi 21,3 %

Kaavoitus ja yleiset työt 4,5 %

Kiineteistöt 4,4 %

Liike- ja palvelutoiminta 11,5 %

Rahoitustoimi 3,0 %

Pääomatalous 13,1 %

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia