Suomi9000 sisällysluettelo

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit, Suomen eduskunnan valitseminen yleisillä, yhtäläisillä ja salaisilla vaaleilla normaalisti maaliskuun kolmantena sunnuntaina ja sitä seuraavana maanantaina. Myös ennakkoäänestystä käytetään. Nykyisin vaalit pidetään joka neljäs vuosi. Eduskunnan 200 jäsentä valitaan vaalipiireittäin. Vaalioikeutettu on jokainen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Nykyisin sallitaan valitsijayhdistysten ehdokkaat , mutta käytännössä puolueet ovat keskeisiä. Suomessa käytetään ns. d'Hondtin menetelmää edustajapaikkojen jakaantumisen määräämisessä. Ensin lasketaan kunkin ehdokkaan äänimäärä, sitten koko vaaliliiton saama äänimäärä. Eri vaaliliittojen yhdistettyjen ääniryhmien mukaan lasketaan sitten vertausluvut niin, että vaaliliiton eniten ääniä saanut ehdokas saa hyväkseen vaaliliiton kaikki äänet, toiseksi eniten ääniä saanut 1/2 vaaliliiton äänistä, kolmanneksi eniten saanut 1/3:n jne. Kaikkien ehdokkaiden vertauslukujen perusteellä määritellään valituksi tulleet.

Suomi on ainoa Euroopan maa, joka edelleen noudattaa vaalien laskentajärjestelmänä alkuperäistä d'Hondtin peräkkäisiin kokonaislukuihin perustuvaa järjestelmää. Kaikki muut maat, jotka käyttivät sitä vuosisadan alussa, ovat hylänneet sen. Suomessa tätä suhteellisen vaalitavan pieniä puolueita jossain määrin rankaisevaa järjestelmää ei ole kyetty muuttamaan. Meillä ei ole myöskään kyetty ottamaan käyttöön äänikynnystä, joka estäisi liiallista puoluepirstoutumista.

Ks myös Eduskunnan oikeusasiamies Eduskunnan tehtävät

Eduskunta Eduskuntatalo Valtiopäiväjärjestys

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia