Matkailijatyypit

Matkailijatyypit voidaan luokitella etsijöihin, mukanaseuraajiin ja eteenpäinpyrkijöihin.

Matkailijat voidaan jakaa kahteen osaan myös persoonallisuutensa mukaan: psykosentrikoihin ja allosentrikoihin. Heidän välimaastossaan ovat midsentrikot.

Psykosentrikko suosii:

tuttuja kohteita

tavanomaista loma-ajanvietettä

huvikeskusten organisoitua ajanvietettä

passiivisuutta

kaupallisia turistikeskuksia

suuria hotellikeskuksia

matkamuistomyymälöitä

matkapaketteja, järjestettyä ohjelmaa

vieroksuntaa outoon kulttuuriin

vieroksuntaa outoihin tapoihin

vieroksuntaa tutustumisessa paikalliseen väestöön

Allosentrikko suosii:

koskemattomia seutuja

uusia kokemuksia

yksilöllisiä kohteita

aktiivisuutta

outoja kulttuureja

outoja tapoja

tutustumista paikalliseen väestöön

vain välttämättömiä palveluja

ei-ohjattua lomailua

Matkailijatyyppejä ryhmiteltäessä voidaan käyttää apuna mm. seuraavia kriteerejä:

Väestötieteelliset kriteerit

ikä

sukupuoli

asuinpaikan sijainti

Maantieteelliset kriteerit

asiakkaan maantieteellinen etäisyys

Sosioekonomiset kriteerit

ammatti

tulotaso

sosiaalinen kerrostuma

perhe

koulutus

Elämäntyylikriteerit ja

persoonallisuus

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko