Suomi9000 sisällysluettelo

Matkailijatyypit

Matkailijatyypit

Matkailijatyypit voidaan luokitella etsijöihin, mukanaseuraajiin ja eteenpäinpyrkijöihin.

Matkailijat voidaan jakaa kahteen osaan myös persoonallisuutensa mukaan: psykosentrikoihin ja allosentrikoihin. Heidän välimaastossaan ovat midsentrikot.

Psykosentrikko suosii:

tuttuja kohteita

tavanomaista loma-ajanvietettä

huvikeskusten organisoitua ajanvietettä

passiivisuutta

kaupallisia turistikeskuksia

suuria hotellikeskuksia

matkamuistomyymälöitä

matkapaketteja, järjestettyä ohjelmaa

vieroksuntaa outoon kulttuuriin

vieroksuntaa outoihin tapoihin

vieroksuntaa tutustumisessa paikalliseen väestöön

Allosentrikko suosii:

koskemattomia seutuja

uusia kokemuksia

yksilöllisiä kohteita

aktiivisuutta

outoja kulttuureja

outoja tapoja

tutustumista paikalliseen väestöön

vain välttämättömiä palveluja

ei-ohjattua lomailua

Matkailijatyyppejä ryhmiteltäessä voidaan käyttää apuna mm. seuraavia kriteerejä:

Väestötieteelliset kriteerit

ikä

sukupuoli

asuinpaikan sijainti

Maantieteelliset kriteerit

asiakkaan maantieteellinen etäisyys

Sosioekonomiset kriteerit

ammatti

tulotaso

sosiaalinen kerrostuma

perhe

koulutus

Elämäntyylikriteerit ja

persoonallisuus

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia