Suomi9000 sisällysluettelo

Tuotanto elinkeinoittain

Tuotanto elinkeinoittain

1900 1950 1960 1970 1980 1993

Alkutuotanto 52 25 21 13 9 5

Teollisuus, rakennustyö 23 41 41 40 39 31

Palvelut 25 34 38 47 52 64

Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan Suomessa 1910-85 :

% ammatissa toimivasta väestöstä

Toimiala 1910 1930 1950 1970 1985

Maa- ja

metsätalous 74 70 46 20 11

Teollisuus ym. 13 15 27 34 32

Palvelut 8 13 26 44 57

Tuntematon 5 2 1 2 0

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia