Suomi9000 sisällysluettelo

Hyvät tavat

Hyvät tavat

Hyvän käytöksen tärkeys näkyy enemmän niistä, jotka sitä eivät hallitse kuin niistä, jotka sen luonnostaan osaavat.

Hyvät tavat liittyvät sekä kansainväliseen liike-elämään ja kongressiprotokollaan että kansallisiin erikoispiirteisiin ja maailman lukuisiin kulttuureihin.

Käyttäytyminen on viestintää. Liikehtimisellämme, puhetavallamme, ilmeillämme, eleillämme, pukeutumisellemme ja monilla muilla tavoin viestimme itsestämme. Muut ihmiset saavat meistä mielikuvan, imagon juuri tämän viestinnän kautta.

Usein imago syntyy heti ensitapaamisella.

Törmäämme päivittäin monenlaisiin tapoihin tervehdittäessä, pukeuduttaessa jne. Useat tavat ovat lähtöisin entisaikojen hallitsija- ja ja ruhtinasseurapiireistä, joiden tapoja ryhtyi ensin porvaristo ja sen jälkeen myös rahvas jäljittelemään. Toiset tavat taas ovat periytyneet uskonnosta.

Kaikilla aikakausilla on ollut omat tapakulttuurinsa, jotka aiemmin välittyivät suomalais-ugrilaisissa kielissä uusille sukupolville erilaisina riimeinä ja sanontatapoina. Oma tapakulttuurinsa on ollut myös muinaisessa Egyptissä, Kaksoisvirran maassa, Antiikin Kreikassa ja Roomassa.

Kirjallisuuteen ensimmäiset käyttäytymisoppaat ilmestyivät jo 1100-luvulla Espanjassa.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia