Suomi9000 sisällysluettelo

Radio ja televisio

Radio ja televisio

Yleisradiolähetykset olivat alkuaan alan harrastajien yksityislähetyksiä. Ensimmäisinä pidetään keväällä 1923 suoritettuja insinööri Arvi Hauvosen (Tampereella) ja Helsingin Katajanokan Radiopataljoonan koelähetyksiä. Oy Yleisradio Ab aloitti lähetyksensä 9.9.1926. TV-lähetykset aloitettiin Suomessa noin 30 vuotta myöhemmin. Tv:n vastaanottokokeilu alkoi Suomessa 1930-luvulla, jolloin seurattiin Nipkowin levyllä lähetyksiä Saksasta ja Englannista. Ensimmäinen julkinen esitys tapahtui 24.5.1955 Helsingin Teknillisen korkeakoulun radiolaboratoriosta, ja siitä vastasi Radioinsinööriseura. Päätyön tekivät DI Martti Tiuri sekä teekkarit Juhani Hämäläinen ja Erkki Larkka. Yleisradion säännölliset tv-lähetykset alkoivat 1.1.1958 nimellä Suomen Televisio. Toistaiseksi pitkäaikaisin tv-ohjelma Suomessa on ollut Yleisradion Koulu-TV. Sen ensimmäinen lähetys oli päivällä 12.12.1957 ja jakson nimi oli Kouluhammaslääkärin vastaanotolla. MTV:n Tv-kotilääkäri nähtiin ensimmäisen kerran 10.1.1958 ja sarja lopetettiin 30-vuotisjuhliin 5.1.1988. Ohjelman lääkärinä oli alusta loppuun Kalle Österlund.

Yhtenä tv-mainostusennätyksenä voidaan sitä, kun Hartwall -virvoitusjuomayhtiö varasi 14.4.1989 Suomen tv-kanavilta kaiken mainosajan noin 4 miljoonalla markalla. Suomalainen Jaffa -juoma täytti silloin 40 vuotta.

Oy Yleisradio Ab, YLE

on Suomen valtion omistama (99,9 %) osakeyhtiö, jonka hallintoneuvoston valitsee eduskunta a jonka toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Yhtiön päärahoituslähteenä ovat (noin 82 %) tv-lupamaksut, joiden suuruuen määrää valtioneuvosto. YLE:n ohjelmiin ei sisälly mainoksia.

Radiokanavat:

YLE 1, Ylen ykkönen. Kulttuurikanava

YLE 2, Radiomafia. Populaarikulttuurin kanava

YLE 3, Radio Suomi. Alue- ja uutiskanava sekä yöradio illasta aamuun

Yleisradion kolmoskanava aloitti lähetyksensä 1.12.1986

TV-kanavat:

TV 1, Ylen ensimmäinen valtakunnallinen kanava

TV 2, Ylen toinen valtakunnallinen kanava

FST, Finlands Svenska Television, ruotsinkielinen tv

Teksti-TV

TV 4, Ruotsin television 1- ja 2-kanavan ohjelmistoista kootut lähetykset näkyvät Espoon, Turun, Fiskarsin ja Pernajan lähetinten näkyvyysalueilla.

MTV 3

Yksityinen mainosrahoitteinen yhtiö, joka toimii Ylen toimiluvalla ja maksaa Ylelle lähetysverkosta vuokraa sekä julkisen palvelun maksua. MTV:n ohjelmat lähetetään television kolmosverkossa. Hallitus myönsi 5.6.1986 toimiluvan Oy Yleisradio Ab:n , MTV Oy:n ja Oy Nokia Ab:n perustamalle Oy Kolmostelevisio Ab:lle. MTV:n suurin katsojamäärä oli 3 323 000 henkeä Miss Suomi -kilpailussa 6.2.1979 (mittaustapana päiväkirjamerkinnät). Jääkiekon MM-kisojen 1995 loppuottelua Suomi-Ruotsi seurasi yli 2,2 miljoonaa katselijaa laskettuna tv-mittariseurannan perusteella.

MTV 4

Yksityinen mainosrahoitteinen yhtiö, joka toimii Ylen toimiluvalla ja maksaa Ylelle lähetysverkosta vuokraa sekä julkisen palvelun maksua.

Kaapelitelevisiotoiminta

käynnistyi Suomessa 1975 (Helsinki Televisio Oy, per. 1973). Kaapelitelevisiolähetyksiä seuraa pääkaupunkiseudulla noin 150 000 taloutta sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella yli 400 000 taloutta (1992). Valtioneuvoston myöntämiä kaapelitelevisiotoimilupia oli vuonna 1990 voimassa 198 kpl.

Paikallisradiotoiminta

Suomen hallitus myönsi 24.1.1985 toimintaluvan 33 paikallisradioyhtiölle. Paikallisradiotoiminta käynnistyi Suomessa 27.4.1985 Nivalassa paikallisradio Radio Lakeuksen aloittaessa toimintansa. Helsingin ensimmäinen paikallisradio, Radio City, aloitti vappuaattona 1985 toimintansa. Suomen hallitus myönsi 4.5.1989 toimintaluvan 25 uudelle paikallisradioyhtiölle. Ks. lisää aihepiiristä Paikallisradiot .

Radiolupien määrät Suomessa vuosina 1926-1970(1988) :

Radiolupia 1926 1930 1950 1979 1988

4 300 106 600 721 500 1 783 400 ei tilastoja

Vuoden 1955 toukokuussa Helsingin teknillisen korkeakoulun radiolaboratoriosta järjestettiin Suomen ensimmäinen julkinen TV-lähetys. Vuoden 1958 ensimmäisenä päivänä alkoivat Suomessa säännölliset TV-lähetykset. Suomen ensimmäinen televisioauto otettiin käyttöön 2.9.1958. Suomessa oli vuoden 1959 marraskuussa yhteensä 30 134 televisiolupaa. Yleisradion ilmoituksen mukaan Suomessa oli vuoden 1961 lopussa 190 130 televisiolupaa ja 1 289 660 radiolupaa. Vuoden 1962 lopussa Suomessa oli 335 990 televisiolupaa. Vuoden 1982 syyskuussa lunastettiin Suomessa miljoonas väritelevisiolupa.

Vuonna 1983 oli Suomessa yhteensä 20 550 tuntia radiolähetyksiä, jotka jakaantuivat seuraavasti eri kanavien välillä :

- yleisohjelma 7 015 h

- rinnakkaisohjelma 6 764 h

- ruotsinkielinen ohjelma 6 771 h

Yhteensä 20 550 h

Vuonna 1983 oli Suomessa yhteensä 12 046 tuntia televisiolähetyksiä, jotka jakaantuivat seuraavasti eri kanavien välillä :

Yhtiö TV 1 TV 2 Yhteensä

h h h

Yleisradio

tv-ohjelmat 1 943 1 498 3 441

Teksti-tv 4 330 3 431 7 761

MTV

tv-ohjelmat 560 284 844

Yhteensä 12 046

Ilmailuhallituksen mukaan korkein juurelta mitattu masto Suomessa on yleisradioaseman masto Sotkamom Vuokatilla, jonka korkeus on 326,16 m. Korkein merenpinnasta mitattu masto on Ilmailuhallituksen mukaan 1078,3 m korkea Enontekiön Saanan radiomasto.

Ks. lisää seuraavista aihepiireistä : Matkapuhelin/Eurooppa
Paikallisradiot Posti- ja tele

Puhelin/Eurooppa Radio/Eurooppa

Telehallintokeskus (THK) Televisio/Eurooppa

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia