Suomi9000 sisällysluettelo

Ihmisten vapaa-aika

Ihmisten vapaa-aika

Ihmisten vapaa-aika voidaan jakaa seuraavasti:

päivittäinen vapaa-aika vapaa viikonloppu

vuosiloma ympärivuotinen vapaa-aika (eläkeaika yms.)

Viikottaiset eurooppalaisten vapaa-ajan kokonaistuntimäärät vaihtelevat huomattavastikin eri maiden välillä. Ansiotyön (yleisin työviikko on 40 h ja 5pv), kotityön, nukkumisen, opiskelun ja syömisen sekä peseytymisen jälkeen käyttävät britit vapaa-aikaan keskimäärin 56,1 h viikossa. Vastaava viikkotuntimäärä on ollut tanskalaisilla 52.4 h , italialaisilla 47.1 h , saksalaisilla 42.3 h ja suomalaisilla 40 h (v.1987). Tämän hetken korkeat työttömien määrät ovat kylläkin

kohottaneet jonkinverran em. lukuja.

Kun suomalainen käyttää keskimäärin 40 viikkotuntia vapaa-aikaan, jakautuvat viikottaisen vapaa-ajan tuntimäärät päätoimen ja sukupuolen mukaan seuraavasti:

naiset miehet yht.

työlliset 33 38 35

työttömät 48 63 55

opiskelijat 43 46 44

eläkeläiset 52 61 57

omaa kotitaloutta hoitavat 43 44

kaikki 38 43 40

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia