Suomi9000 sisällysluettelo

Tervehtiminen

Tervehtiminen

Tervehtiminen:

- alemmassa asemassa oleva tervehtii ylempäänsä

ensin, nuorempi tervehtii ensin vanhempaa ja mies naista

- vanhempi ja arvokkaampi määrää, pysähdytäänkö

kättelemään tai vaihtamaan sana

- käden ojentaminen tervehdittäessä, esim.

esiteltäessä, on siis vanhemman, arvokkaamman tai naisen asia.

Jos kaksi paria pysähtyy kättelemään, seremonia tahdistetaan esimerkiksi näin: Vanhempi nainen ojentaa kätensä nuoremmalle naiselle. Tämä kättelee sen jälkeen vanhempaa herraa vanhemman rouvan ojentaessa sillä aikaa kätensä nuorelle miehelle. Nuori mies voi lopuksi siirtyä naisensa toiselle puolelle niin, että vältytään käsien ristiin sohimiselta.

- tervehtimistä ei suoriteta hansikas kädessä;

poikkeuksena iltapukuinen nainen voi tervehtiä hansikas kädessä.

- korkea-arvoista kunniavierasta tervehditään

siten, että hän asettuu isännän ja emännän väliin ja muut kutsuvieraat tervehtivät vuorotellen häntä samalla, kun tervehtivät isäntää ja emäntää, jolloin heidät esitellään korkealle vieraalle - ei milloinkaan päinvastoin.

- cocktailkutsuilla/vastaanotolla kutsuvieraat

tervehtivät ensin isäntäväkeä ennenkuin siirtyvät seurustelemaan muiden kanssa.

- tavallsilla kutsuilla hovimestari ottaa vieraat

ensin vastaan, minkä jälkeen johdattaa heidät isäntäväen luokse.

- jos isäntäväki seisoo kutsuilla rinnakkain,

tervehditään virallisilla kutsuilla ensin isäntää

- tervehdittäessä ei saa tupakoida, jauhaa

purukumia eikä haukata omenaa tai pitää käsi taskussa

- mies tervehtii istualtaan ainoastaan, jos hän

on invalidi tai hyvin iäkäs tai matkustaa yleisessä kulkuneuvossa.

Naisten istualtaan tervehtiminen on seuraelämässä sallittua; paitsi, jos nuorta naista paljon vanhempi pariskunta liittyy seurueeseen ja tervehtii kaikkia läsnäolijoita kädestä, nuoremman on noustava. Istualtaan nuori nainen voi tervehtiä seurassa, jossa on suunnilleen hänen ikäisiään - yleensä tutussa seurassa.

Talon emäntä ei voi tervehtiä ketään aikuista istuen, vaan hän nousee ja menee vieraita vastaan.

Töissä naisen ei tarvitse nousta tervehtimään ketään muuta kuin korkeintaan esimiestään, paitsi milloin hän ottaa vieraita vastaan. Silloin hän on emännän asemassa. Jos hän taas on esimiehensä huoneessa kirjoitustyössä, kun sinne tulee vieras, hänen ei tarvitse nousta, paitsi jos esimies esittelee hänet ja kätellään. Mutta hänen on nyökäten vastattava tulijan tervehdykseen, vaikka jääkin istumaan työnsä ääreen

- lasten ei pitäisi tervehtiä aikuisia sanoilla

hei tai terve, elleivät he saa sinutella heitä.

Tavalliset huomenta, hyvää päivää ja hyvää iltaa sopivat aina niiden kesken, jotka eivät

sinuttele.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia