Suomen puolustusvoimat tänään

Suomen puolustusvoimat käsittävät kolme puolustushaaraa : Maavoimat ,

Merivoimat ja Ilmavoimat . Pinta-alaltaan laaja-alaisessa Suomessa maan puolustuksessa maavoimien merkitys on keskeinen. Kriisitilanteissa aseisiin on saatavissa noin 500 000 miestä. Vuosittain koulutetaan noin 30 000 varusmiestä ja kertausharjoituksissa noin 25 000 reserviläistä. Heistä yli 90 % sijoittuu maavoimiin. Kantahenkilökunnan kokonaismäärä on noin 19 500 ja heistä puolet on sotilaita.

Suomi on jaettu kolmeen maanpuolustusalueeseen ja niiden sisällä on yhteensä 12 sotilaslääniä :

Läntinen maanpuolustusalue, LMpa :

Helsingin, Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan sotilasläänit.

Itäinen maanpuolustusalue, IMpa :

Kymen, Mikkelin, Keski-Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan sotilasläänit.

Pohjoinen maanpuolustusalue, PMpa :

Oulun ja Lapin sotilasläänit.

Suomen puolustusvoimia johtaa puolustusvoimien komentaja apunaan pääesikunta (yleisesikunta, koulutusesikunta, huoltoesikunta ja sotatalousesikunta sekä hallinnollinen osasto ja kirkollisasiaintoimisto) ja sotilasläänien komentajat sekä meri- ja ilmavoimien komentajat.

HUOM!

Sotilaallisesti järjestetty Rajavartiolaitos ei ole Puolustusvoimien ja Puolustusministeriön vaan Sisäasiainministeriön ja Rajavartiolaitoksen päällikön johtama valtion laitos, mutta se voidaan puolustusvalmiuden niin vaatiessa liittää joko kokonaan tai osaksi puolustusvoimiin.

Vuonna 1947 solmittiin Pariisin rauhansopimus, joka mm. rajoittaa Suomen puolustusvoimien rauhanaikaisen vahvuuden maavoimissa enintään 34 400 mieheen, merivoimissa 4 500 mieheen ja ilmavoimissa 3 000 mieheen. Merivoimien alusten tonnimäärä ei saa ylittää 10 000:ta ja ilmavoimilla saa olla enintään 60 taistelukonetta. Myöhempien sopimustarkistusten jälkeenkin Suomelta ovat kiellettyjä mm. moottoritorpedoveneet, sukellusveneet, pommikoneet, hyökkäykselliset ohjukset sekä ydinaseet.

Lyhyt historia puolustusvoimain organisaatiomuutoksista 30 vuoden ajalta :

Vertailun vuoksi nykyistä edeltänyt maanpuolustuksen johto eli sotilasläänit (7) sotilaspiireineen vuonna 1984 :

PÄÄESIKUNTA

MAAVOIMAT :

Etelä-Suomen sotilaslääni :

Esikunta ja erillisyksiköt Hämeenlinnassa

Länsi-Uudenmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaa, Hämeenlinnan ja Lahden sotilaspiirit

Panssariprikaati Parolannummi (Hämeen Jääkäripataljoona,

Panssarivaunupataljoona, Jääkäripatteristo, Panssarikoulu).

Uudenmaan prikaati Dragsvikissa, Hämeen ratsujääkäripataljoona Lahdessa,

Uudenmaan Jääkäripataljoona ja Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti Santahaminassa,

Rannikkojääkäripataljoona Upinniemessä, Kaartin Pataljoona Helsingissä ,

Hangon Rannikkopatteristo Hangossa, Helsingin Ilmatorjuntarykmentti Hyrylässä ja

Viestirykmentti Riihimäellä.

Lounais-Suomen sotilaslääni :

Esikunta ja erillisyksiköt Turussa,

Turun ja Satakunnan sotilaspiirit,

Porin Prikaati Säkylän Huovinrinteellä,

Satakunnan Tykistörykmentti Niinisalossa,

Turun Rannikkotykistörykmentti ja Turun Ilmatorjuntapatteristo Turussa

Kaakkois-Suomen sotilaslääni :

Esikunta ja erillisyksiköt Kouvolassa ,

Kouvolan, Lappenrannan, Mikkelin ja Savonlinnan sotilaspiirit ,

Karjalan Prikaati ja Karjalan Tykistörykmentti Valkealassa Vekarajärvellä ,

Savon Prikaati Mikkelin Karkialammella ,

Kymen Jääkäripataljoona Haminassa ,

Uudenmaan Rakuunapataljoona Lappeenrannassa ,

Kotkan Rannikkopatteristo Kyminlinnassa ,

Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo Kouvolassa ja

Kymen Pioneeripataljoona Korialla Elimäellä

Sisä-Suomen sotilaslääni :

Esikunta Tikkakoskella Jyväskylän maalaiskunnassa ,

Tampereen Itäinen ja Läntinen sotilaspiiri sekä Suolahden ja Jyväskylän sotilaspiirit ,

Keski-Suomen Pioneeri- ja Viestipataljoonat Keuruulla

Savo-Karjalan sotilaslääni :

Esikunta Kuopiossa ,

Kuopion ja Joensuun sotilaspiirit ,

Karjalan Jääkäripataljoona Kontiorannassa ja

Pohjois-Karjalan Patteristo Ylämyllyssä .

Pohjanmaan sotilaslääni :

Esikunta Vaasassa ,

Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan sotilaspiirit ,

Vasan Rannikkopatteristo Vaasassa .

Pohjois-Suomen sotilaslääni :

Esikunta ja erillisyksiköt Oulussa ,

Raahen, Kajaanin, Oulun, Kemin ja Rovaniemen sotilaspiirit

Pohjan Prikaati Oulun Hiukkavaarassa ,

Kainuun Prikaati Kajaanin Hoikankankaalla ,

Jääkäriprikaati (Lapin Jääkäripataljoona ja Pohjanmaan Tykistörykmentti) Sodankylässä ,

Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo Rovaniemellä ja

Oulun Ilmatorjuntapatteristo Oulussa .

Kunkin sotilasläänin komentaja johtaa alueensa puolustusvalmisteluita sekä alueensa sotilaspiirejä, joukkoja ja laitoksia.

MERIVOIMAT

Merivoimien esikunta Helsingissä,

Rannikkolaivasto Turussa ,

Helsingin Laivastoasema Helsingissä ja

Turun Laivastoasema Turussa

ILMAVOIMAT

Ilmavoimien esikunta Tikkakoskella ,

Lapin Lennosto Rovaniemellä ,

Satakunnan Lennosto Tampereella ,

Karjalan Lennosto Kuopiossa ja

Kuljetuslentolaivue Utti Valkeala

SOTILASOPETUSLAITOKSET

Kadettikoulu Santahaminassa,

Merisotakoulu Suomenlinnassa,

Ilmasotakoulu Kauhavalla,

Reserviupseerikoulu Haminassa,

Päällystöopisto Lappeenrannassa,

Sotakorkeakoulu Helsingissä ,

Taistelukoulu Tuusulassa,

Tykistökoulu ja Mittauspatteristo Niinisalossa,

Rannikkotykistökoulu Santahaminassa,

Ilmatorjuntakoulu Hyrylässä,

Pioneerikoulu Kouvolassa,

Viestikoulu Riihimäellä,

Sähköteknillinen koulu Riihimäellä,

Ilmavoimien Viestikoulu Tikkakoskella,

Ilmavoimien Teknillinen Koulu Kuorevedellä,

Suojelukoulu Upinniemessä,

Asekoulu Kokkolassa,

Huoltokoulutuskeskus Lahdessa,

Eläinlääkintäkoulu Niinisalossa,

Soittajakoulu ja Esikuntakoulu Helsingissä ja

Laskuvarjojääkärikoulu Utissa Valkealassa .

Lisäksi puolustusvoimilla on sotilaslääkintä- ja apteekkitoimintaa, tutkimus-, kokeilu-, varikko-, varastointi- ja huoltotoimintaa jne.

Vertailun vuoksi edellistä (1984) edeltänyt maanpuolustuksen johto eli sotilasläänit (7) sotilaspiireineen vuonna 1966 :

Etelä-Suomen sotilaslääni :

Länsi-Uudenmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaa, Hämeenlinnan ja Lahden sotilaspiirit.

Lounais-Suomen sotilaslääni :

Turun ja Satakunnan sotilaspiirit.

Kaakkois-Suomen sotilaslääni :

Kouvolan, Lappenrannan, Mikkelin ja Savonlinnan sotilaspiirit.

Sisä-Suomen sotilaslääni :

Tampereen ja Jyväskylän sotilaspiirit.

Savo-Karjalan sotilaslääni :

Kuopion ja Joensuun sotilaspiirit.

Pohjanmaan sotilaslääni :

Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan sotilaspiirit.

Pohjois-Suomen sotilaslääni :

Raahen, Kajaanin, Oulun, Kemin ja Rovaniemen sotilaspiirit.

Kunkin sotilasläänin komentaja johtaa alueensa puolustusvalmisteluita sekä alueensa sotilaspiirejä, joukkoja ja laitoksia.

Puolustusvoimain Asevarikko 2:ssa Nastolan Uudessakylässä tapahtui 14.8.65 räjähdysten sarja, joka vaurioitti asuintaloja ja vaati neljän ihmisen hengen.

Ks. myös :

Karjalan Armeija Puolustusvoimat

Suomen puolustusvoimat Ruotsin vallan aikana
Suomen puolustusvoimat autonomian aikana
Suomen puolustusvoimat sotien aikana 1939-45

Suomen puolustusvoimat 1945-57 Suomen sodat

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko