Vatjalaiset

Vatjalaiset on Suomenlahden kaakkoispuolella Inkerissä asunut itämerensuomalainen kansa. Slaavilaistuminen on ollut nopeaa: nykyisin vatjalaisia on jäljellä vain muutama. Vatjan kielessä on säilynyt erittäin vanhoja pirteitä. Vatjan kielen puhujia on nykyisin Venäjällä erittäin vähän ja kieli uhkaa kuolla. Inkerin alueella Venäjällä on myös inkeroisen ja suomen kieltä äidinkielenään puhuvia ihmisiä.

ks myös inkeroiset

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko