Suomi9000 sisällysluettelo

Palveluorganisaatio

Palveluorganisaatio

Varsinaiseen palveluorganisaatioon kuuluu aina osana:

ASIAKASPALVELUYKSIKÖT

SISÄISET PALVELUYKSIKÖT

JA MYÖS ITSE ASIAKAS

Asiakaspalveluyksiköissä toimivat asiakkaita palvelevat henkilöt, organisaation kontaktiresurssit. Se tarkoittaa työntekijöitä, jotka ovat jatkuvasti asiakkaiden kanssa yhteistyössä tuottaen palveluja.

Asiakaspalveluyksiköt muodostetaan tiettyä tehtävää varten tuottamaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelut. Esimerkiksi matkailukeskuksessa tai vaikkapa kunnallisessa palvelukeskuksessa on monia asiakaspalveluyksiköitä.

Asiakaspalveluyksiköitä ovat esimerkiksi

sauna ja uimaallas ja

tarjoilu näihin tiloihin

vastaanotto tai toimisto

laskettelukeskuksen lipunmyyjät

ja -leimaajat

laskettelukeskuksen huoltohenkilöstö

Sisäiset palveluyksiköt tuottavat palveluja asiakaspalveluyksiköiden käyttöön sekä auttavat ja helpottavat siten asiakaspalveluyksiköiden työtä huomattavasti. Organisaatiossa ei saisi olla paljon sisäisiä palveluyksiköitä, jotta toiminta pysyy tehokkaana.

Sisäisiä palveluyksiköitä ovat esimerkiksi

asiakaspalvelulle edellytyksiä

luova yritysjohto

ruokahuollosta vastaava keittiö

siivoustyöntekijät ja -ryhmät

taloushallintoyksikkö

atk-yksikkö

Pienessä organisaatiossa sama henkilö saattaa joutua hoitamaan useitakin tehtäviä asiakkaita palvelevissa yksiköissä ja sisäisissä palveluyksiköissä, mutta aina on kysymys mahdollisimman hyvästä asiakkaiden palvelusta.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia