valtion säveltaidetoimikunta

Valtion säveltaidetoimikunta on valtion taidehallintoon kuuluva taiteen keskustoimikunnan alaisena toimiva säveltaiteen asiantuntijaelin, jonka 11 jäsentä opetusministeriö valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtakunnallisten säveltaidejärjestöjen tekemien ehdotusten perusteella.