Lääninhallitukset

Ks. seuraavista aihepiireistä:

Uudenmaan lääninhallitus Turun ja Porin lääninhallitus
Länsstyrelsen i landskapet Åland Hämeen lääninhallitus
Kymen lääninhallitus Mikkelin lääninhallitus
Kuopion lääninhallitus Pohjois-Karjalan lääninhallitus
Vaasan lääninhallitus Keski-Suomen lääninhallitus
Oulun lääninhallitus Lapin lääninhallitus

Ks myös Kuntien liikuntatoimet