Suomi9000 sisällysluettelo

yrittäjäeläke

Yrittäjäeläke

Yrittäjäeläke on itsenäisten yrittäjien ja ammatinharjoittajien yrittäjien eläkelakiin (YEL) perustuva pakollinen eläke, joka tuli voimaan 1970. Laki ei koske ansiotyötä, jonka perusteella yrittäjällä on oikeus eläkkeeseen muun lain mukaan. Lisäksi laki edellyttää, että yrittäjä on 18-62-vuotias, yrittäjätoiminta on jatkunut vähintään 4 kk ja että yrittäjän keskimääräinen työtulo kuukaudessa ylittää määrätyn vähimmäisrajan. Yrittäjäeläkelain alaista on myös sivutoiminen tai kausi- tai tilapäisluonteinen yrittäjätoiminta, jossa keskimääräinen kuukausiansio ylittää mainitun vähimmäisrajan. Yrittäjäeläkkeen piiriin kuuluvat myös yrityksessä työskentelevät yrittäjn perheenjäsenet.

Yrittäjäeläkelain alainen yrittäjä on velvollinen ottamaan yrittäjäeläkevakuutuksen eläkevakuutusyhtiöstä tai yrittäjäeläkkeitä hoitavasta eläkekassasta. YEL takaa eläketurvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalle ja yrittäjän kuollessa hänen omaisilleen perhe-eläketurvan. Yrittäjän työtuloksi vahvistetaan se palkka, joka olisi maksettava, jos hänen paikalleen palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Eläke määräytyy eläkkeen perusteena olevan työtulon, eläkkeeseen oikeuttavan yrittäjänä olon ja yrittäjän iän perusteella. Eläkkeen perusteena käytetään koko yrittäjätoiminnan ajalta laskettua keskimääräistä työtuloa.

Ennen vuotta 1970 harjoitettu yrittäjätoiminta ei oikeuta eläkkeeseen. Yrittäjä voi järjestää itselleen ja perheelleen pakollista perusturvaa paremmat eläke-edut. Vapaaehtoisina lisäetuina tulevat kysymykseen mm. eläkeiän alentaminen, eläkkeen määrällinen korottaminen ja hautausavustus.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia