Suomi9000 sisällysluettelo

Kemijärvi -järvi
Kemijärvi -järvi

Kemijoen vesistön keskusjärvi Peräpohjolassa Lapin läänissä; pinta-ala keskimäärin 160 neliökilometriä (vaihtelee 70:stä 288 neliökilometriin). Säännöstely muuttaa veden korkeutta 142 m:stä 149 metriin merenpinnan yläpuolella.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia