Suomi9000 sisällysluettelo

Matkailun merkitys

Matkailun merkitys

Suomessa matkailulla on kansainvälinen, valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen merkitys. Matkailusta on sekä välittömiä että välillisiä hyötyjä.

Kun matkailija käyttää Suomessa matkallaan rahaansa syntyy liikevaihdon lisäys niissä kohteissa, joissa matkailija rahaansa käyttää. Seuraa:

välitön matkailutulo

välitön palkkatulovaikutus

välitön verotulovaikutus

välitön työllisyysvaikutus

Matkailu työllistää etenkin naisia ja nuoria.

Matkailu kiinnostaa nuoria työnä ja siksi nuoret saattavat jäädä paikkakunnalle ja muuttotappio pienenee. Väestön terve ikä- ja sukupuolijakautuma saattaa matkailun ansiosta muuttua ennalleen. Matkailuelinkeino vaikuttaa toisten alojen, esim. vähittäiskaupan ja muiden palveluelinkeinojen työllisyyteen. Kuntien matkailusta saamat verotulot ovat olleet suuremmat kuin matkailumenot.

Kun matkailun elinkeinon harjoittaja ostaa tavaroita ja palveluita alueen muilta yrittäjiltä myydäkseen ne jalostettuina eteenpäin, seuraa:

välillinen matkailutulo

välillinen palkkatulovaikutus

välillinen verotulovaikutus

välillinen työllisyysvaikutus

Matkailusta hyötyvät välillisesti ainakin tukkukauppa, leipomot, teurastamot, rakennusliikkeet, meijerit ja maatalousyrittäjät.

Rajanylityspaikkakunnat hyötyvät matkailusta lisäksi rajanylitysliikenteen ja ostosmatkailun ansiosta.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia