Suomi9000 sisällysluettelo

Vakuutusyhtiöt

Vakuutusyhtiöt

Vakuutusyhtiöt ovat keskeinen ryhmä Suomessa toimivista yli 1000 vakuutuslaitoksesta. Suomessa toimii runsaat puolensataa kotimaista vakuutusyhtiötä ja muutama ulkomainen vakuutusyhtiö. Kotimaisista vakuutusyhtiöistä yli puolet on vahinkovakuutusyhtiöitä, neljännes henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä ja vajaa viidennes jälleenvakuutusyhtiöitä.

Vakuutusyhtiöt Sampo ja Tarmo fuusioituivat vuoden 1970 alusta. Viime vuosikymmenien maksutuloltaan suurimmat kotimaiset henkivakuutusyhtiöt ovat olleet Suomi-Salama, Kaleva, Pohja, Kansa ja Aura ja eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen, Eläke-Varma ja Kalervo javahinkovakuutusyhtiöt Pohjola, Sampo, Teollisuusvakuutus, Aura ja Fennia.

Useampia vakuutusyhtiöitä käsittäviä vakuutusyhtymiä ovat olleet mm. Aurayhtiöt, Kansa-yhtymä Oy, Pohja-yhtymä, Pohjola-yhtiöt ja Sampo-yhtiöt.

Vakuutusala on ollut suuressa muutosten tilassa ja vuonna 1995 syntyi vakuutusalalla kaksi suurta ja kaksi pienempää ruumista - kun Eläke-Kansa, Henki-Kansa, Henkivakuutusyhtiö Apollo ja Vammalan seudun eläkekassa eivät enää selviytyneet yhtiön vakavaraisuus-, hallinto-, valvonta-, yhteisvastuu- ja kilpailutilannekriteereistä. Raadot eivät siten syntyneet kannattamattoman vakuutustoiminnan myötä.

Vuonna 1994 vakuutusmaksutulot (35,5 mrd mk) jakautuivat prosentuaalisesti seuraavasti :

- lakisääteinen eläkevakuutus 55,2 %

- vapaaehtoinen vahinkovakuutus 19,9 %

- muu henki- ja eläkevakuutus 11,4 %

- lakisääteinen vahinkovakuutus 10,5 %

- ulkomainen vakuutus 2,4 %

- kotimainen jälleenvakuutus 0,6 %

Henkivakuutusyhtiöiden ( 3,9 mrd mk ) prosentuaaliset markkinaosuudet

vuonna 1994 :

Suomi, Salama, Otava 30,5 %

Nova 20,1 %

Kaleva 19,7 %

Tapiola-yhtiöt 11,5 %

Stella 10,3 %

Henki-Kansa 4,4 %

Henki-Verdandi 3,3 %

Vahinkovakuutusyhtiöiden ( 10,8 mrd mk ) prosentuaaliset markkinaosuudet vuonna 1994 :

Sampo-ryhmä 34,5 %

Pohjola-yhtiöt 25,9 %

Tapiola-yhtiöt 12,4 %

Yrittäjäin-Fennia 7,4 %

Osuuspankkien

Keskinäinen

Vakuutusyhtiö 5,6 %

Muut yhteensä 14,2 %

Eläkevakuutusyhtiöiden ( 19,8 mrd mk ) prosentuaaliset markkinaosuudet vuonna 1994 :

Ilmarinen 33,2 %

Eläke-Varma 27,4 %

Eläke-Sampo 19,0 %

Eläke-Tapiola 13,4 %

Eläke-Kansa 3,6 %

Eläke-Verdandi 3,1 %

Pensions-Alandia 0,3 %

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden osuus maailman kaikkien vakuutusyhtiöiden ensivakuutuksen maksutuloista oli vuonna 1979 noin 0,5 % ja suomalaisissa vakuutusyhtiöissä oli silloin voimassa 8,4 milj. vakuutusta , joista yksilöllisiä henkivakuutuksia oli noin 1,6 milj.. Liikennevakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus ja palovakuutus ovat suurimmat vahinkovakuutuslajit ja niiden osuus vahinkovakuutuksen maksutuloista on noin 60 %. Yksityiset kotitaloudet käyttävät tuloistaan noin 1,5 % vakuutusmaksuihin, mutta vakuutuskorvauksista tulee kuitenkin noin 3/4 kotitalouksille.

Suomessa toimii myös Vakuutusalan kuluttaja neuvotteukunta, Kuluttajien vakuutustoimisto sekä Vakuutuslautakunta.

Jälleenvakuutus on paljon käytetty keino jakaa ensivakuuttaan ottamia vastuita useiden vakuutusyhtiöiden kesken. Jälleenvakuutus teke mahdolliseksi sen, että suuretkin vastuut pystytään vakuuttamaan. Kansainvälinen yhteistyö on perinteistä suomalaisessa jälleenvakuutuksessa. Suomalaiset yhtiöt olivat jo 1980-luvun alussa osakkaina noin 30 ulkomaisessa vakuutusyhtiössä tai omistivat ne kokonaan, ja lisäksi niillä oli ulkomailla lukuisia edustustoja.

Vakuutusyhtiöt harjoittavat keskenään sekä vakuutuksellista että järjestömuotoista yhteistoimintaa. Jälleenvakuutus liittyy luonnollisena ja välttämättömänä osana vakuutustoimintaan. Poolit ja katastrofisopimukset ovat yhtiöiden keskinäisiä sopimuksia suurten vastuiden vakuuttamiseksi sekä suurvahinkojen korvaustoiminnan hoitamiseksi. Ks. myös Vakuutusjärjestöt

Vastuuvelka on vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tärkein rahoituserä. Vastuuvelan katteena on pääomia, jotka vakuutusyhtiöt sijoittavat korko- ym. tuottojen saamiseksi ja mahdollisuuksien mukaan varojen reaaliarvon säilyttämiseksi. Sijoitusten tuotolla on oleellinen merkitys vakuutustoiminnan rahoituksessa. Sijoituksista saatuja tuottoja käytetään mm. vakuutusturvan indeksikorotuksiin ja maksutason alentamiseen.

Vakuutusyhtiöiden osuus Suomen luottokannasta oli vuoden 1979 lopulla 12,2 %.

Vuonna 1978 Suomen koko luottokanta oli 127 747,1 milj. mk ja vuoden 1978

suurimmat luotonantajat olivat liikepankit (25,3%), vakuutuslaitokset (15,2%), valtio (13,5%), säästöpankit (10,3%), osuuspankit (8,7%), muut luottolaitokset (8,7%), postipankki (6,5%), kiinnitysluottolaitokset (4,8%), valtion sosiaaliturvalaitokset (3,7%) ja luotot kuntien varoista (3,3%).