Suomi9000 sisällysluettelo

Asutus

Asutus

Ensimmäiset asukkaat saapuivat Suomeen pian jääkauden jälkeen runsaat 9000 vuotta sitten. Ks. lisää aihepiiristä Suomen vanhin asuinpaikka.

Vielä 1200-luvun alussa vakinainen asutus keskittyi Ahvenanmaalle, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja Hämeeseen. Irrallisia asutussaarekkeita oli myös Savossa. Karjalaiset asuttivat Laatokan rannat. 1550-luvulla oli kahdeksan kaupunkia: Turku, Naantali, Rauma, Pori, Tammisaari, Porvoo, Viipuri ja Helsinki. Asutus laajeni ja väestö lisääntyi nopeasti 1800-luvulla.

Tehokas kaskiviljely, huuhtakaskimenetelmä oli savolaisen uudisasutuksen perustana. Huuhta raivattiin hankikelin vallitessa huhtikuulla tiheään ja järeähköön havu- tai sekametsään. Kaskiviljelyksillä viljalajina oli hyvän tuoton antava ns. korpiruis. Kaskenviertoa Enossa 1890-luvulla I.K.Inhan ottamassa kuvassa :

Asutus sijoittuu ensisijaisesti elinkeinoelämän mukaan. Myös yksittäisen kunnan asutuksen tiheys vaihtelee suuresti. Kunnan keskus tai keskukset ovat yleensä taajamia ja asutus harvenee keskuksesta poispäin. Useat Suomen syrjäkylistä ovat autioituneet väen siirtyessä kuntakeskuksiin. Asutus on muuttunut myös maaseudulla kaupunkimaiseksi. Samalla on syntynyt myös usean kunnan kaupunkiseutuja, kuten pääkaupunkiseutu.

Ks. myös Suomen kartanot, keskiaikaiset linnat ja muinaislinnat